Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 Γ’ φάσης όπως υποβάλουν ξανά τη δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με τον ανακοινοποιημένο επισυναπτόμενο πίνακα κενών έως τις 15:00μ.μ.

Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, εισέρχεστε στη δήλωση, εισάγετε το επώνυμο και τον Α.Φ.Μ. σας και στη συνέχεια επιλέγετε σχολεία μέσα από το αναδυόμενο μενού της κάθε επιλογής αφού πρώτα μελετήσετε τα κενά που έχουν αναρτηθεί.

Για υποβολή της δήλωσης πατήστε εδώ

Για να δείτε τα ανακοινοποιημένα λειτουργικά κενά ΠΕ60 γενικής αγωγής Γ’ φάσης πατήστε εδώ

Σειρά κατάταξης εκπ/κών ΠΕ60