Δικαιολογητικά πρόσληψης
Έντυπα
Εφαρμογή ανάρτησης παραστατικών Invoices

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας έχει δημιουργήσει διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr

 Σκοπός της πλατφόρμας είναι ενδεικτικά:

 1. η ανάρτηση παραστατικών (Απουσιολόγια, άδειες, απεργίες, πράξεις ανάληψης, κλπ) από τις σχολικές μονάδες
 2. η προβολή και διαχείριση των αναρτηθέντων παραστατικών
 3. η συλλογή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 4. η ανάρτηση ανακοινώσεων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ξεκινώντας από το τρέχον σχολικό έτος 2019-20, η ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου εφαρμόζει τη χρήση της παραπάνω πλατφόρμας, για διευκόλυνσή τόσο των σχολικών μονάδων όσο και της ίδιας της Δ/νσης. Πλέον, δεν απαιτείται η εκτύπωση και προσκόμιση των παραστατικών, ενώ τα πρωτότυπα παραμένουν στα σχολεία. Επιπλέον, η συλλογή των δεικτών πραγματοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας και δεν απαιτείται η συλλογή δεικτών μέσω εντύπων.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με κωδικούς οι οποίοι έχουν αποσταλεί με email σε κάθε σχολική μονάδα.

Σύντομος οδηγός πλατφορμας Invoices για Σχολεία

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σαρωτής (scanner) στο σχολείο, ακολουθούν οδηγίες για τη σάρωση εγγράφων:

α) με κινητά τηλέφωνα iPhone και
β) κινητά τηλέφωνα με Android

Πράξεις
 • Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση
 • Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Υποστήριξη λειτουργίας ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου και επέκταση λειτουργίας ολοήμερου δημοτικού, σχολικό έτος 2022-2023» : συγχρηματοδοτουμένου σκέλους προγράμματος δημοσίων επενδύσεων
 • Γενίκευση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια και επέκταση του  ολοήμερου νηπιαγωγείου, σχολικό έτος 2022-2023» : συγχρηματοδοτούμενου σκέλους προγράμματος δημοσίων επενδύσεων
 • Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023»: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2022-2023
Μισθοδοσία