Ενημέρωση για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών

1. Με την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων στη σχολική μονάδα και την προσκόμιση των δικαιολογητικών (παρ.8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων(Β’ 3344), οι διευθυντές/προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων δηλώνουν αμελλητί στο ενιαίο πληροφοριακό...
Συνέχεια...

Φόρμα υποβολής στοιχείων & δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών (Δ’ φάση – Δεκέμβριος 2020)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  οι οποίοι προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου (Δ’ φάση – Δεκέμβριος 2020) να μπουν στον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να δηλώσουν τα ατομικά τους στοιχεία για την πρόσληψη τους στο Εργάνη. Φόρμα υποβολής...
Συνέχεια...

Φόρμα υποβολής στοιχείων & δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών της πράξης “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  οι οποίοι προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου με την πράξη “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς” να μπουν στον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να δηλώσουν τα ατομικά τους στοιχεία για...
Συνέχεια...

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΕ70) Γενικής Αγωγής 3μηνης σύμβασης

Καλούνται οι αναπληρωτές Δάσκαλοι (ΠΕ70) Γενικής Αγωγής 3μηνης σύμβασης που προσελήφθησαν στη ΔΙΠΕ Ηρακλείου, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης σχολείων από σήμερα Κυριακή 18/10 έως και τη Δευτέρα 19/10 και ώρα 11:00 π.μ. Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, εισέρχεστε στη...
Συνέχεια...

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών Νηπιαγωγών (ΠΕ60) Γενικής Αγωγής 3μηνης σύμβασης

Καλούνται οι αναπληρωτές Νηπιαγωγοί (ΠΕ60) Γενικής Αγωγής 3μηνης σύμβασης που προσελήφθησαν στη ΔΙΠΕ Ηρακλείου, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης σχολείων από σήμερα Κυριακή 18/10 έως και τη Δευτέρα 19/10 και ώρα 11:00 π.μ. Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, εισέρχεστε στη...
Συνέχεια...

Φόρμα υποβολής στοιχείων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 3-μηνης σύμβασης

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  οι όποιοι προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου με 3-μηνη σύμβαση να μπουν στον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να δηλώσουν τα ατομικά τους στοιχειά για την πρόσληψη τους στο Εργάνη. Φόρμα υποβολής στοιχείων
Αν κάποιος...
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση υποβολής αίτησης για την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 Γ’ φάσης όπως υποβάλουν ξανά τη δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με τον ανακοινοποιημένο επισυναπτόμενο πίνακα κενών έως τις 15:00μ.μ. Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, εισέρχεστε στη δήλωση, εισάγετε το επώνυμο και τον Α.Φ.Μ. σας και στη συνέχεια...
Συνέχεια...

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΕ70) Γενικής Αγωγής Γ’ Φάσης

Καλούνται οι αναπληρωτές Δάσκαλοι (ΠΕ70) Γενικής Αγωγής Γ’ φάσης που προσελήφθησαν στη ΔΙΠΕ Ηρακλείου, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης σχολείων από σήμερα Τετάρτη 07/10 έως και την Πέμπτη 08/10 και ώρα 11:00 π.μ. Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, εισέρχεστε στη δήλωση,...
Συνέχεια...

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών Νηπιαγωγών (ΠΕ60) Γενικής Αγωγής Γ’ Φάσης

Καλούνται οι αναπληρωτές Νηπιαγωγοί (ΠΕ60) Γενικής Αγωγής Γ’ φάσης που προσελήφθησαν στη ΔΙΠΕ Ηρακλείου, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης σχολείων από σήμερα Τετάρτη 07/10 έως και την Πέμπτη 08/10 και ώρα 11:00 π.μ. Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, εισέρχεστε στη δήλωση,...
Συνέχεια...
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης