Καθηκοντολόγιο Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικ

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Διευκρινίση ως προς την Εγκύκλιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σας κοινοποιούμε το υπ. αριθμών 172670/Γ7 έγγραφο ΥΠΑΙΘ/ΣΕΠΕΔ με θέμα:
Συνέχεια...

Εισαγωγικό σεμινάριο – Παρουσίαση των εκπαιδευτικών σάκων του προγράμματος ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται διαδικτυακά στον ιστότοπο:

http://goo.gl/nT8OhY
      (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
: Κυριακή,  2 Νοεμβρίου 2014) Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας κενoύμενης θέσης μέλους της Π.Ο στο Κ.Π.Ε Ανωγείων

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο