Κατηγορία: Λοιπά

Προσωρινοί πίνακες μορίων αιτούντων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ ,ΚΕΔΑΣΥ, ΕΕΕΕΚ και με εξειδίκευση στην Ε.Ν. Γλώσσα και στη γραφή BRAILLE (2021-2022).

Προσωρινοί πίνακες μορίων αιτούντων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ ,ΚΕΔΑΣΥ, ΕΕΕΕΚ και με εξειδίκευση στην Ε.Ν. Γλώσσα και στη γραφή BRAILLE (2021-2022). Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 144421/Ε2 του ΥΠΑΙΘ, ενστάσεις θα υποβάλλονται από 13/12/2021 έως 17/12/2021. Ανάκληση της αίτησης...
Συνέχεια...

Πρόσκληση σχολικών ομάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Αρχανών σχολικού έτους 2020-21

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών – Ρούβα – Γουβών, πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές / μαθήτριες και εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις νέες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία της COVID-19 και προσαρμοζόμενοι στις ιδιαίτερες...
Συνέχεια...

Πίνακες τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ91

ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ79
ΠΕ91
Συνέχεια...

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Συνέχεια...

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών  ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 , που διορίζονται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 93395/Ε1/28-7-2021 (ΦΕΚ 41/τ. ΑΣΕΠ/29.7.2021, ΑΔΑ: 6ΖΖ946ΜΤΛΗ-ΟΗΞ
) υ.α./πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό σε κενές...
Συνέχεια...

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών  ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01 , που διορίζονται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 90497/Ε1/23-7-2021 (ΦΕΚ 39/τ. ΑΣΕΠ/23.7.2021, ΑΔΑ: ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν
)...
Συνέχεια...

Ανακοίνωση για παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. και δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου.

Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. και δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης  εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου μέχρι τις 20/07/2021 και ώρα 14:00.
Συνέχεια...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά. Για το έντυπο πατήστε εδώ.
Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού. Για το έντυπο πατήστε εδώ.
Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας. Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ.
. Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ.
Υπεύθυνη Δήλωση ασφαλιστικής κάλυψης....
Συνέχεια...
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης