Νόμος 682 / 1977
(Περί ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαιδεύσεως και σχολικών οικοτροφείων) Θέματα λειτουργίας Διευκρινίσεις
για την πρόσληψη και το ωράριο ιδιωτικών εκπαιδευτικών Διευκρινίσεις
για θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Σχετικά με το παράβολο φοίτησης
μαθητών
Συνέχεια...