Δράση διαδικτυακών μαθημάτων (online lessons): «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κλ. Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το σχολικό έτος 2017-2018 – Παράταση έως 11/07/2017

Λήψη συνημμένου
Παράταση έως και 11 Ιουλίου
Παράταση αιτήσεων έως και 11/07/2017 Αιτήσεις από 26/6/2017 έως 30/6/2017 στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης https://opsyd.sch.gr
.
Συνέχεια...

Ανακοίνωση τελικού προγράμματος & χώρου διεξαγωγής συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων

Ανακοίνωση
Πρόγραμμα Συνεντεύξεων
Συνέχεια...

«Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2017-18»

Λήψη Συνημμένου
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.: 102968/Δ2/19-6-2017 Υ.Α.
Συνέχεια...

Ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων

Ανακοίνωση
Πρόγραμμα συνεντεύξεων
Συνέχεια...

Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου & Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Ενέργειες προγραμματισμού ΣΜΕΑΕ 2017-2018
Διευκρινήσεις και ενέργειες επί της Υ.Α.
ΦΕΚ
 
Συνέχεια...

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου, όπως αυτός προέκυψε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση στο ορθό του Προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο