Οριστικοποίηση πινάκων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων ΠΕ06 (Αγγλικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) , ΠΕ70( Δασκάλων), ΠΕ 86 (Πληροφορικής)

Για να ανοίξετε το έγγραφο πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Πίνακες προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων ΠΕ06 (Αγγλικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) , ΠΕ70( Δασκάλων), ΠΕ 86 (Πληροφορικής)

Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου ολοκλήρωσε τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης: 1) Εκπαιδευτικών  ΠΕ11  που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου 2) Τοποθέτηση εκπαιδευτικών –  αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ86, που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ /ΠΥΣΔΕ και όσων αιτήθηκαν...
Συνέχεια...

Οριστικοποίηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας), Τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), που ήταν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και οριστικοποίηση Τοποθέτησης Σ.Μ.Ε.Α.Ε. από Υπουργείο και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Για να ανοίξετε το έγγραφο πατήστε εδώ
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ06-Αγγλικής, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ16-Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων μετάθεσης κατά το άρθρο 254 του ν. 4610/2019

Για να ανοίξετε το έγγραφο πατήστε εδώ
Συνέχεια...

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας), Τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), που ήταν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και Τοποθέτηση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. από Υπουργείο και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
Περίοδος ενστάσεων από 22-08-2019 μέχρι 26-8-2019 και ώρα 2:00 μ.μ.
Συνέχεια...

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Για να ανοίξετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΩΗΠ14653ΠΣ-ΒΜ2.pdf
ΑΙΤΗΣΗ απόσπασης σε φορείς
Συνέχεια...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Ηρακλείου από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε/Π.Υ.Σ.Δ.Ε

Για την πρόσκληση πατήστε  εδώ
Εγκύκλιος της ΠΕ Ηρακλείου -Αποσπάσεων-2019-20_signed
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: https://srv1-dipe.ira.sch.gr/apospaseis
Εν δυνάμει κενά  ΠΕ70
Εν δυνάμει κενά ΠΕ60
Εν δυνάμει κενά ΠΕ06
Εν δυνάμει κενά ΠΕ11
Εν δυνάμει κενά
Συνέχεια...

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών Δασκάλων (ΠΕ70), Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Φυσικής Αγωγής(ΠΕ11) και Αγγλικής Φιλολογίας(ΠΕ06) για το διδακτικό έτος 2019-2020

Για να ανοίξετε το έγγραφο πατήστε εδώ
Για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών πατήστε εδώ
Πινακες υπεραριθμιων Δημοτικών Σχολείων
Πινακες υπεραριθμιών Νηπιαγωγείων
Όμορες ομαδες Δ.Σ.
Ομορες ομαδες Νηπιαγωγείων
Λειτουργικά κενά Δημοτικών Σχολείων
Λειτουργικά κενά Νηπιαγωγείων
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Ηρακλείου από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε/Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα γίνει την Παρασκευή 09-08-2019

Συνέχεια...
12
Μετάβαση στο περιεχόμενο