Κατηγορία: Covid-19

Φόρμα δωρεάν ελέγχου COVID-19 για εκπαιδευτικούς και μαθητές 16 ετών και άνω

ΕΞΕ – 1731 – 2021 – Πλατφόρμα δωρεάν ελέγχου COVID -19 για εκπαιδευτικούς
Πατήστε εδώ για συμμετοχή
Συνέχεια...

Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στις εκπαιδευτικές μονάδες

Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στις εκπαιδευτικές μονάδες
Συνέχεια...

Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας του δημόσιου τομέα (εξαιρουμένων των υπηρεσιών υγείας και των σχολείων)

Λήψη Συννημένου
Συνέχεια...

Οδηγίες για την ειδική άδεια ευπαθών ομάδων

Οδηγίες
Μόνιμοι Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας (ευπαθείς ομάδες)
Απόφαση χορήγησης ειδικής άδειας (Ευπαθείς ομάδες)
Υπόδειγμα παραπεμπτικού σε θεράποντα ιατρό
Αναπληρωτές Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας (ευπαθείς ομάδες)
Απόφαση χορήγησης ειδικής άδειας (Ευπαθείς ομάδες)
Υπόδειγμα παραπεμπτικού σε θεράποντα ιατρό
Συνέχεια...

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και άλλων εκπ/κών δομών κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Λήψη Συνημμένου
 
Συνέχεια...