Τοποθέτηση Προσωρινών Διευθυντών σε κενές θέσεις Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι στο παραπάνω έγγραφο, να παρουσιαστούν την Τρίτη 30 Ιουνίου στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.
Συνέχεια...

Εγκύκλιοι αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε Φορείς και Ειδικής Αγωγής

Από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ανακοινοποίηση στο ορθό)
Αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς
Αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ ή για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ (Ανακοινοποίηση στο ορθό)
Συνέχεια...

Ανάληψη υπηρεσίας εκπ/κών Β/θμιας εκπ/σης στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπ/σης που υπηρετούσαν στην Α/θμια Εκπ/ση κατά το τρέχον σχολικό έτος, να παρουσιαστούν άμεσα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ηρακλείου προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να παραμείνουν ως το τέλος του διδακτικού έτους (30/6).
Συνέχεια...

Τοποθέτηση Διευθυντών 4/Θ και άνω Δημοτικών Σχολείων Γενικής Αγωγής και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές υποχρεούνται να αναλάβουν καθήκοντα στις 25 Ιουνίου 2015, μεταξύ 10.00 και 14.00, στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλειου, ενώ οι Υποδιευθυντές στις 26 Ιουνίου 2015 στα σχολεία τους.
Συνέχεια...

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (18/06)

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Διευκρινήσεις για τους εκπαιδευτικούς – εκλογείς και Ανάληψη υπηρεσίας εκπ/κών Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Α. Σχετικά με την εκλογική διαδικασία των υποδιευθυντών οι εκπαιδευτικοί ψηφίζουν στο σύλλογο διδασκόντων που ανήκαν τη σχολική χρονιά 2014-2015. Β. Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Π.Ε Ηρακλείου που η απόσπασή τους εντός ή εκτός του νομού λήγει...
Συνέχεια...

Υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων για όσους εκπαιδευτικούς έχει εγκριθεί απασχόληση σε φορέα του Δημοσίου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο