Ενημέρωση για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών

1. Με την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων στη σχολική μονάδα και την προσκόμιση των δικαιολογητικών (παρ.8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων(Β’ 3344), οι διευθυντές/προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων δηλώνουν αμελλητί στο ενιαίο πληροφοριακό...
Συνέχεια...

Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών με την έναρξη του διδακτικού έτους 2021-2022

Για να ανοίξετε το έγγραφο πατήστε εδώ
Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Μονίμων Εκπαιδευτικών
 
Συνέχεια...

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-2022

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών
Οδηγίες Πρόσληψης Δικαιολογητικά πρόσληψης
Νέο ενημερωτικό
Έντυπα Πρόσληψης Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού-διδακτορικού τίτλου ΠΥΣΕΕΠ
Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΠΥΣΕΕΠ
Αίτηση έγκρισης απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή
Αίτηση-άδειας-άσκησης-ιδιωτ.έργου
Υπεύθυνγ...
Συνέχεια...

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2021-2022

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών
Οδηγίες Πρόσληψης Δικαιολογητικά πρόσληψης
Έντυπα Πρόσληψης Υπεύθυνη δήλωση αναπληρωτών
Υπεύθυνη δήλωση ”δεν έλαβα σύνταξη”
Δελτίο Απογραφής
Αίτηση αναγνώρισης προυπηρεσίας
Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακών
 
Συνέχεια...
Δραστηριότητες της Διεύθυνσης

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με 1491 νέες προσλήψεις συναδέλφων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Ηρακλείου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέματα: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με 1491 νέες προσλήψεις συναδέλφων στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση του Ηρακλείου.   Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Μανώλης Μπελαδάκης, συγχαίρει τους  αναπληρωτές που διορίστηκαν στο νομό Ηρακλείου, τους καλωσορίζει και...
Συνέχεια...

Πίνακας προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε. και Ειδικά Σχολεία)

Για να ανοίξετε τον πίνακα πατήστε εδώ
.
Συνέχεια...

Πίνακες τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ91

ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ79
ΠΕ91
Συνέχεια...