Κατηγορία: Υλικό για Φυσικές Επιστήμες

Υλικό για Φυσικές Επιστήμες

Ηλεκτρισμός

Ατμοσφαιρικός Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρισμός και εικαστικές τέχνες
  Καλλιτεχνική διαθεματική προσέγγιση στον ηλεκτρισμό
Video: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑ
Video: ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ
Video: ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
  Φύλλα εργασίας βασισμένα στις προσομειώσεις του Phet Colorado Ηλεκτρικά κυκλώματα – συνεχές ρεύμα
Τραβόλταζ...
Συνέχεια...
Υλικό για Φυσικές Επιστήμες

Ήχος

Μια εναλλακτική προσέγγιση. Βραβείο 2012, αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση  
Τρυπάνι: https://dipeira.gov.gr/site/wp-content/uploads/2023/09/ΤΡΥΠΑΝΙ.mp3
  Τροχός: https://dipeira.gov.gr/site/wp-content/uploads/2023/09/ΤΡΟΧΟΣ.mp3
  Τρένο: https://dipeira.gov.gr/site/wp-content/uploads/2023/09/ΤΡΕΝΟ.mp3
  Τρακτέρ: https://dipeira.gov.gr/site/wp-content/uploads/2023/09/ΤΡΑΚΤΕΡ.mp3
  Καρφώματα: https://dipeira.gov.gr/site/wp-content/uploads/2023/09/ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ.mp3
  Καμπάνες: https://dipeira.gov.gr/site/wp-content/uploads/2023/09/ΚΑΜΠΑΝΕΣ.mp3
Συνέχεια...
Υλικό για Φυσικές Επιστήμες

Θερμότητα

Θερμότητα Ε’
Φύλλα Εργασίας
  Καταστάσεις της ύλης – Φύλλο εργασίας βασισμένο στις προσωμειώσεις του Phet Colorado
  Χήτευση μετάλλων
  Θερμότητα ΣΤ’
Θεατρικό: Μηχανισμοί Θερμορύθμισης
Φύλλο Εργασίας
Συνέχεια...
Υλικό για Φυσικές Επιστήμες

Μαγνητισμός – Ηλεκτρομαγνητισμός

Καλλιτεχνική διαθεματική προσέγγιση στο Μαγνητισμό – Ηλεκτρομαγνητισμό ΣΤ’ τάξης
Μαγνητικά γλυπτά
Φύλλο εργασίας βασισμένο στις προσωμειώσεις του Phet Colorado
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο