Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων

Λήψη συνημμένου
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Συμφώνου Συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, που υπογράφηκε στις 14/7/2015,...
Συνέχεια...

Ανακοίνωση μονάδων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή καθώς και οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης θέσης

Κοινοποιούμε τους πίνακες με τα μόρια μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή καθώς και οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου, σχολικού έτους 2015-16, ως εξής: Ανακοίνωση
Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή
Πίνακες ΣΜΕΑΕ
Νοηματική – Braille
Σε Δ.Σ....
Συνέχεια...

Πρόσκληση Διευθυντών 1ης-2ης-4ης Περ. σε ομιλία-συζήτηση από την Κοινωνική Λειτουργό της Δ/νσης ΠΕ Ν. Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

1η Ανακοίνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου:”Κοινωνία και Σχολείο:Μια σχέση υπό διαπραγμάτευση”

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο