Κατηγορία: Αναπληρωτές

Προκήρυξη: “Πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων 1/θ,2/θ και 3/θ λειτουργικά Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων 1/θ, 2/θ και 3/θ λειτουργικά Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου”

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ
.   Συνημμένα έγγραφα: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ(επιθυμίας-ή-άρνησης )
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Μη καταδίκης-Γνησιότητας)
 
Συνέχεια...

Έντυπα αδειών αναπληρωτών

/library
Αιτήσεις-χορηγήσεις ΕΣΠΑ - Ολοήμερο Δημοτικό - Νηπιαγωγείο - Αγγλικά στο Νηπ - ΣΜΕΑΕ + ΤΕ - ΖΕΠ
Αιτήσεις-χορηγήσεις ΠΔΕ - ΚΡΑΤΙΚΟΥ
Αιτήσεις-χορηγήσεις ΠΕΠ Κρήτης - Εξειδικευμένη
Συνέχεια...

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών 2022-23

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α) Παρακαλούνται, οι αναπληρωτές που προσελήφθησαν στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου, να προσκομίσουν στο σχολείο τοποθέτησής τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα: Εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το Α.Φ.Μ. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου...
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο