Κατηγορία: Ανακοινώσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2022- 2023

Για να δείτε το έγγραφο εδώ
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ
Συνέχεια...

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου

Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ
Συνέχεια...

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α’θμιας Εκπαίδευσης σε φορείς για το σχ. έτος 2022-2023

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α θμιας Εκπ σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α θμιας Εκπ σης σε ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2022-2023
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α θμιας Εκπ σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις
Αποσπάσεις...
Συνέχεια...

Πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων 1/θ και 2/θ Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων 1/θ, 2/θ και 3/Θ Δημοτικών Σχολείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Ειδικών Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Ηρακλείου από 22/6/2022 έως και 31/8/2022

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ
. Η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που αναφέρεται στο έγγραφο θα πρέπει να γίνει από 17/06/2022 έως 24/06/2022 και ώρα 14:00
Συνέχεια...

Πίνακας συμπληρωματικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων.

Για να ανοίξετε τον πίνακα πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων (Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων)

Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Για να ανοίξετε τον πίνακα με τα ονόματα των ακπαιδευτικών που καλούνται να δηλώσουν σχολεία στη Β΄ Φάση πατήστε εδώ.
ΔΗΛΩΣΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_B΄ΦΑΣΗ
Για να δείτε τα οργανικά κενά της Β΄ φάσης  πατήστε
Συνέχεια...

Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

Για να ανοίξετε το έγγραφο πατήστε εδώ.
Αναφορά Ανάληψης-υπηρεσίας- Ιούνιος 2022
Συνέχεια...

Οριστικοί πίνακες οριστικής τοποθέτησης–βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας,ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60 ΕΑΕ-Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86-Πληροφορικής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης εντός της ίδιας περιοχής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου, με την 11η Πράξη του και έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας,ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής,...
Συνέχεια...

Τοποθετήσεις Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022
Συνέχεια...