Κατηγορία: Ανακοινώσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε

Πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων 1/θ,2/θ και 3/θ Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων 1/θ, 2/θ και 3/θ λειτουργικά Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 (επιθυμίας ή άρνησης)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 (μη καταδίκης – γνησιότητας)
Συνέχεια...

Πίνακας προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε. και Ειδικά Σχολεία)

Για να ανοίξετε τον πίνακα πατήστε εδώ
.
Συνέχεια...

Πίνακες τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ91

ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ79
ΠΕ91
Συνέχεια...

Οριστικοί πίνακες κατάταξης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05,ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ91

Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση του και αφού εξέτασε τις ενστάσεις των  νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης όλων των ειδικοτήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ50/96 και ΠΔ144/97). ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ60 (Ανακοινοποίηση)
ΠΕ70...
Συνέχεια...

Λειτουργικά κενά ΠΕ60 και ΠΕ70 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Ηρακλείου.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου ολοκλήρωσε την καταγραφή και επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών ΠΕ60 και ΠΕ70 προκειμένου να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν το ηλεκτρονικό σύστημα σύστημα για τις δηλώσεις προτίμησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής-επικαιροποίησης των...
Συνέχεια...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Καλούνται όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. Ηρακλείου  όπως συμπληρώσουν  ηλεκτρονικά τη φόμα στοιχείων κατάταξης πατώντας εδώ.
Αυτή η φόρμα συμπληρώνεται από όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Ηρακλείου με σκοπό τη δημιουργία πίνακα κατάταξης, προκειμένου η υπηρεσία να...
Συνέχεια...
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης