Κατηγορία: Ανακοινώσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε

Υποβολή αιτήσεων μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχ. έτος 2024- 2025

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4926/2022 (ΦΕΚ 82/τ.Α/20-04-2022) και για τον καλύτερο προγραμματισμό του νέου σχολικού έτους, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π για χορήγηση μακροχρόνιων αδειών πλέον των 20 ημερών,...
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025

Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 -2025. Ενημερωθείτε από το παρακάτω αρχείο: Πρόσκληση εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό...
Συνέχεια...

Πλήρωση Θέσης Διευθυντή/ντριας στο Σχολείο Ευρωπαϊκης Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης διευθυντή/ντριας στο σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας Ηρακλείου Κρήτης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, θα υποβάλουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται οργανικά, τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα  για τη θέση που επαναπροκηρύσσεται,  από την Τετάρτη 15/05/2024 έως και την Τετάρτη...
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση πίνακα κενών ΠΕ60 της Πρόσκλησης ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Ανακοινοποιούμε την “Πρόσκληση
ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ60 ΕΑΕ-Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ70 ΕΑΕ-ΠΕ71-Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης και ΠΕ86-Πληροφορικής για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός...
Συνέχεια...

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ60 ΕΑΕ-Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ70 ΕΑΕ-ΠΕ71-Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης και ΠΕ86-Πληροφορικής για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Πρόσκληση για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου έτους 2024
Οριστικοί Πίνακες Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης Γενικής και Ειδικής Αγωγής: Οριστικός Πίνακας Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης Γενικής Αγωγής έτους 2024
Οριστικός Πίνακας Μορίων Βελτίωσης-Οριστικής τοποθέτησης Ειδικής Αγωγής έτους...
Συνέχεια...

Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 και ΠΕ11 σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Με την υπ. αριθμ 10η/25-04-2024 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου τοποθετήθηκαν οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικών) και ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), όπως φαίνεται στον ακόλουθο συνημμένο πίνακα. Τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 και ΠΕ11 της ΔΠΕ Ηρακλείου
Οι...
Συνέχεια...

Οριστικοί Πίνακες Μοριοδότησης αιτούντων Βελτίωση – Οριστική Τοποθέτηση 2024

Ανακοίνωνονται οι οριστικοί πινάκες μοριοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε Ηρακλείου και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου στην Ειδική και στη Γενική Αγωγή ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘΕΤ. ΓΕΝΙΚΗΣ 2024
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘ....
Συνέχεια...

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πρόσκληση δήλωσης υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Ηρακλείου

Πρόσκληση Δήλωσης Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Ηρακλείου έτους 2024_signed
Δήλωση Οργανικής Υπεραριθμίας ΠΕ06, ΠΕ11
Πίνακας όμορων ομάδων Δημοτικών Σχολείων της ΔΠΕ Ηρακλείου
Συνέχεια...

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής-Πανεπ. Κρήτης Θέσεις Αποσπάσεων Εκπ/κων 24-25

Παραθέτουμε το έγγραφο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τις θέσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ _2024-2025 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Συνέχεια...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024. Η Ειδική προκήρυξη: https://www.minedu.gov.gr/news/57722-16-02-24-86-4547-2018-102-2023-2024
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο