Μόνιμοι

Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών (09/2021)

Αναπληρωτές

Αιτήσεις

ΕΣΠΑ - Πράξεις: Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο, Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, Εξατομικευμένη Υποστήριξη, Εξειδικευμένη Υποστήριξη
ΠΔΕ
ΠΕΠ Κρήτη 2014-2020

Χορηγήσεις

ΕΣΠΑ - Πράξεις: Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο, Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, Εξατομικευμένη Υποστήριξη, Εξειδικευμένη Υποστήριξη
ΠΔΕ - Κρατικού
ΠΕΠ Κρήτη 2014-2020

 

Εγκύκλιοι – Ενημέρωση

Εγκύκλιοι - Ενημέρωση για άδειες ευπαθών ομάδων