Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ06 «Αγγλικής Φιλολογίας» και ΠΕ1920 «Πληροφορικής» της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Ανακοίνωση
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπ/κούς ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ11

Ανακοίνωση Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 που αποσπάστηκαν από άλλο  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2016 στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου, καθ’ όσον η διαδικασία τοποθέτησης τους είναι σε εξέλιξη και το πιθανότερο είναι να ολοκληρωθεί...
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ60 για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στην Γενική Γραμματεία τέως Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού, κατά το σχολικό έτος 2016-2017

Λήψη συνημμένου
Οι αιτήσεις θα υποβάλονται ηλεκτρονικά από 31-08-2016 μέχρι 05-09-2016 στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων/Τμήμα Α’ της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
Συνέχεια...

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) & ΠΕ70 (Δασκάλων) σε λειτουργικά κενά

Απόφαση
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτας ΠΕ05 του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για το ζήτημα των προσφύγων

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αθηνών για το σχολικό έτος 2016- 17

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο