Με την παρακάτω φόρμα μπορείτε να ζητήσετε από την υπηρεσία μας τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Βεβαίωση Υπηρεσιακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
 • Ετήσια Βεβαίωση Αποδοχών προηγούμενου οικ. έτους

Για να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώστε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό σας, τον Α.Φ.Μ. σας, τον αριθμό μητρώου (αν είστε μόνιμοι) και τον τύπο βεβαίωσης που επιθυμείτε.

  Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

  Α.Φ.Μ. (απαραίτητο)

  A.M. (για μόνιμους)

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email - για ηλεκτρονική αποστολή)

  Τύπος βεβαίωσης (απαραίτητο)

  Τρόπος αποστολής (απαραίτητο)

  Σχόλια

  Έλεγχος (γράψτε το αποτέλεσμα της πράξης)