Υλοποίηση ημερίδας σε Εκπαιδευτικούς της Ε΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων 3ης Ενότητας Ηρακλείου για τις φυσικές επιστήμες με θέμα: «Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο: Αποσαφήνιση Εννοιών στη θερμότητα μέσω Πειραματικών Προσεγγίσεων»

Για να διαβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Επιμορφωτικό Πιλοτικό Πρόγραμμα για τους Εκπαιδευτικούς της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων 1ης και 3ης Ενότητας Ηρακλείου με θέμα «Μαθηματικές διαδρομές μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Πρόσκληση σε επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα: Συνεργατική Μάθηση: Μεθοδολογία της διδασκαλίας και της μάθησης σε ομάδες & Διδακτικές εφαρμογές

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών – μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών ΔΠΕ Ηρακλείου

Ανακοίνωση-pdf_signed
  Αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών-ντριών
  Αναπροσαρμοσμένος πίνακας μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών-ντριών
Συνέχεια...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για την Οριστική Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών του 2023

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει της εγκυκλίου των μεταθέσεων (114645/Ε2/13-10-2023), υποχρεούνται όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2023 να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης έως 31-10-2023 και ώρα 15:00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr
). Τονίζουμε...
Συνέχεια...

Ειδική πρόσκληση (1η ) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018).

ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική πρόσκληση_6ΚΥΩ46ΝΚΠΔ-Ν5Μ
Συνέχεια...

Επαναπροκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων

Ρ4Ν646ΝΚΠΔ-ΡΦ8
Αίτηση υποψήφιων Προϊσταμένων Νγειων & Δ. Σχολείων.
Υπεύθυνη Δήλωση
Δήλωση επιθυμίας ή μη
Συνέχεια...

Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο προς τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής γλώσσας ΠΕ05 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Απόφαση Τοποθέτησης Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων Δ. Σχ.και Νηπιαγωγείων ΔΙΠΕ Ηρακλείου και Πίνακας επιλογής ή μη Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων Δημ. Σχ. και Νηπιαγωγείων-μη δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας

9ΡΟΗ46ΝΚΠΔ-Ο1Ν
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΜΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ_ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ_ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο