Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Αιτήσεις για Αμοιβαία Μετάθεση Εκπαιδευτικών Π.Ε. έτους 2022

Σύμφωνα με την 144421/Ε2/11-11-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022”, για τις αμοιβαίες μεταθέσεις ισχύουν τα παρακάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν...
Συνέχεια...

eTwinning: “Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών στο eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020”

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...