Σεμινάριο – Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται διαδικτυακά στον ιστότοπο:

http://goo.gl/iz9xgy
   (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
: Κυριακή,  7 Δεκεμβρίου 2014) Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο