Κατηγορία: Σημαντικά

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Επαναπροκήρυξη – Πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Χουδετσίου της Π.Ε. Ηρακλείου

Πρόσκληση
Αίτηση υποψηφιότητας
Συνέχεια...

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων 1/θ Οργανικά Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων 1/θ Οργανικά Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ Ή ΑΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ, ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Συνέχεια...

Προκήρυξη- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ     9Ξ1Ν46ΝΚΠΔ-ΙΦΟ (1)
  9Ξ1Ν46ΝΚΠΔ-ΙΦΟ
  Αίτηση υποψήφιων Προϊσταμένων Νγειων & Δ. Σχολείων
  Υπεύθυνη Δήλωση
 
Συνέχεια...

Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Α΄ και Β΄ Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ   6ΙΟ546ΝΚΠΔ-Μ19 (1)
  6ΙΟ546ΝΚΠΔ-Μ19
  Αίτηση υποψήφιων Υποδιευθυντών_ντριών
  Υπεύθυνη Δήλωση
Συνέχεια...

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Χουδετσίου της Π.Ε. Ηρακλείου

Πρόσκληση
Αίτηση υποψηφιότητας
Συνέχεια...

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε. Ηρακλείου

Πρόσκληση
Αίτηση υποψηφιότητας
Συνέχεια...

Ενημέρωση εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης ΟΠΣΥΔ

Ενημέρωση εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης ΟΠΣΥΔ (6Ο7Ν46ΝΚΠΔ-ΙΙΑ)
Συνέχεια...

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ
Συνέχεια...

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ
Συνέχεια...

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε. Ηρακλείου

Πρόσκληση
Αίτηση υποψηφιότητας
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο