Κατηγορία: Σημαντικά

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου _Γενική και Ειδική Αγωγή

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου στη Γενική και στην Ειδική Αγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 7/2/2022 έως και 10/2/2023, ώρα 14:00  ...
Συνέχεια...

Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ. Πρωτ. Φ.361/22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Πράξη 3η/25.01.2023  του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θέμα: «Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών...
Συνέχεια...

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Συνέχεια...

Ενότητες Σχολικών Μονάδων Συμβούλων Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηρακλείου

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ.351.1/11/4868/Ε3/17-01-2023 Πρόσκλησης του Τμήματος Δ’ Στελεχών Π.Ε & Δ.Ε. της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε & Δ.Ε.  του ΥΠΑΙΘ και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ.351.1/7/2692/Ε3 (ΦΕΚ 65/τΑ΄/12-01-2023) Υπουργική Απόφαση, σας...
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο