Κατηγορία: Σημαντικά

Εγκύκλιος για τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 125 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82)

ΨΓ4Ν46ΜΤΛΗ-0ΒΡ
Συνέχεια...

Προσωρινός πίνακας μορίων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 18769/Ε4/18-2-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα μορίων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 18769/Ε4/18-2-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ενστάσεις θα υποβάλλονται από 5/5/22 έως 9/5/2022 και ώρα 23:59 στο email: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ...
Συνέχεια...

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας,ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60 ΕΑΕ-Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86-Πληροφορικής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου

Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ
Για να δείτε τα Οργανικά κενά Γενικής Αγωγής πατήστε παρακάτω: ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ05-ΠΕ07
ΠΕ06
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ79
ΠΕ91
Σύμφωνα με την Απόφαση 86233/Δ1/15-7-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον πίνακα οργανικών θέσεων του...
Συνέχεια...

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Για τη διαδικασία υποβολής αίτησης ενημερωθείτε πατώντας εδώ
Αίτημα για έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών μπορεί να υποβληθεί μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης ή με αποστολή αίτησης στο κεντρικό μέηλ (
Συνέχεια...

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – Οδηγίες

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα. Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών πουυποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016): ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ_40586Ε2_08-04-2022_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2022Α
Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄Κύκλου 2022: ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο
Συνέχεια...

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-2022

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών
Οδηγίες Πρόσληψης Δικαιολογητικά πρόσληψης
Νέο ενημερωτικό
Έντυπα Πρόσληψης Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού-διδακτορικού τίτλου ΠΥΣΕΕΠ
Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΠΥΣΕΕΠ
Αίτηση έγκρισης απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή
Αίτηση-άδειας-άσκησης-ιδιωτ.έργου
Υπεύθυνγ...
Συνέχεια...

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2021-2022

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών
Οδηγίες Πρόσληψης Δικαιολογητικά πρόσληψης
Έντυπα Πρόσληψης Υπεύθυνη δήλωση αναπληρωτών
Υπεύθυνη δήλωση ”δεν έλαβα σύνταξη”
Δελτίο Απογραφής
Αίτηση αναγνώρισης προυπηρεσίας
Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακών
 
Συνέχεια...