Γενικά
Δημοτικά Σχολεία
Νηπιαγωγεία
Επίσημοι οδηγοί ομάδας MySchool
Αιτήματα προς Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου για θέματα προσωπικού

Η διεύθυνση στην οποία μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματα σας είναι:

Υποστήριξη MySchool

Επιλέγετε ‘Υποβολή Αιτήματος’ και στη συνέχεια εισάγετε το όνομα & το email του Σχολείου, την κατηγορία του αιτήματός σας και τέλος μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος.

Σημειώνουμε ότι:

  1. Τα αιτήματα που υποβάλλετε πρέπει να αφορούν μόνο σε τοποθετήσεις, διαθέσεις, μετακινήσεις εκπ/κών καθώς και αλλαγής υποχρεωτικού ωραρίου. Για θέματα που αφορούν σε εγγραφές μαθητών, κατανομή σε τμήματα κλπ. πρέπει να απευθύνεστε στην ομάδα υποστήριξης του MySchool (τηλ. 8012008040).
  2. Όλες οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται από εμάς. Οι αναπληρωτές τοποθετούνται στο MySchool μερικές ημέρες μετά την τοποθέτησή τους στα σχολεία.
  3. Στην περίπτωση που υπάρχουν μετακινήσεις μεταξύ συστεγαζόμενων σχολείων, παρακαλούμε να αναγράφετε το ον/μο, το ΑΜ και ΤΙΣ ΩΡΕΣ που θα διδάσκει ο εκπ/κός στο άλλο σχολείο προκειμένου να προβούμε στη μερική διάθεσή του.