Κατηγορία: Οικονομικά Θέματα

Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Πολυθεσίας/Πρόσθετης Απασχόλησης του ν.1256/1982

Βάση της κείμενης νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε ότι εκπαιδευτικοί/υπάλληλοι, οι οποίοι: α)  κατέχουν και άλλη θέση στο δημόσιο με αμοιβή ή β) έχουν αμοιβή από πρόσθετη απασχόληση σε δημόσιους φορείς, όπως  σε ΑΕΙ, Δημόσια ΙΕΚ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Δήμους κ.α., είναι υποχρεωμένοι να...
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο