Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
Συνέχεια...

Παράταση προθεσμίας υποβολής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Λόγω της καθυστερημένης αποστολής από το ΥΠΑΙΘ της εγκυκλίου που αφορά στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και δεδομένου του φόρτου εργασίας που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες στις σχολικές μονάδες, σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα για την ψηφιακή υποβολή των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων...
Συνέχεια...

Επιμορφωτική Ημερίδα για τους/τις εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων: 13ου Ηρακλείου, 42ου Ηρακλείου, 39ου Ηρακλείου της 2ης Ομάδας όμορων Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης ΠΕ Ν. Ηρακλείου.

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Διεξαγωγή διασχολικής επιμορφωτική ημερίδας εκπαιδευτικών Μουσικής ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16 των Σχολικών Μονάδων ν. Ηρακλείου με θέμα: «Το μουσικοκινητικό παιχνίδι στη διδακτική διαδικασία και πράξη της Μουσικής»

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Διεξαγωγή διασχολικής επιμορφωτικής ημερίδας εκπαιδευτικών Μουσικής ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16 των Σχολικών Μονάδων ν. Ηρακλείου με θέμα: «Το μουσικοκινητικό παιχνίδι στη διδακτική διαδικασία και πράξη της Μουσικής»

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Ανακοίνωση πινάκων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ, βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων 2019-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2019-2020
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (εντός ΠΥΣΠΕ)  2019-2010
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2019-2010
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ 2019-2020
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 13-12-2019 έως και 18- 12-2019 και ώρα 15:00΄...
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο