Κατηγορία: Διοικητικά Θέματα

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου _Γενική και Ειδική Αγωγή

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου στη Γενική και στην Ειδική Αγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 7/2/2022 έως και 10/2/2023, ώρα 14:00  ...
Συνέχεια...

Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ. Πρωτ. Φ.361/22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Πράξη 3η/25.01.2023  του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θέμα: «Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών...
Συνέχεια...

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Συνέχεια...

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Εγκύκλιος
Συνέχεια...

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) καθώς και  με τις παραγράφους 1, 2, 3 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 σχετικά με την κατάρτιση αξιολογικών πινάκων...
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών της περ. α) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν.4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-21) στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τα συνημμένα. Πρόσκληση για μέλη Τ.Σ.Ε. των Δ.Π.Ε. Ηρακλείου & Λασιθίου
Αίτηση (Π.Ε.)
Συνέχεια...

Σημαντική παρατήρηση για τις αιτήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

 Η καταληκτική ημερομηνία για την συμπληρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων είναι η Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 16:00. Σημαντική παρατήρηση: Όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και κάποια ή κάποιες από τις υπηρεσίες...
Συνέχεια...

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών για την υπ΄ αριθμ. 20930/08-12-2022 Προκήρυξη-Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα “Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων”

Ενημερωθείτε πατώντας εδώ
Νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.
Συνέχεια...

Δελτίο Τύπου και Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής  από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 Για το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ
Για την Πρόσκληση, πατήστε εδώ
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο