Κατηγορία: Διοικητικά Θέματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ σχ. έτους 2021-2022

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 10-05-2021 έως και 17-05-2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ (επεξεργάσιμη)
 
Συνέχεια...

Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). 2. Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Προθεσμία έως 5/5/2021 Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο. Πρόσκληση
Συνέχεια...

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60,50-ΠΕ61-Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70-ΠΕ70,50-ΠΕ71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ79.01-Μουσικών, ΠΕ86-Πληροφορικής και για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου

Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ
. Για να δείτε τα Οργανικά κενά πατήστε παρακάτω: ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ60
Ειδικά Νηπιαγωγεία και Τ.Ε.
ΠΕ 70
Ειδικά Δημοτικά Και ΤΕ (Ανακοινοποίηση)
ΠΕ79
         
Συνέχεια...

Πίνακες οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου κατόπιν της με αριθμό 4-31/3/2021  Πράξης, ανακοινώνει τους πίνακες οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου. ΠΕ06
ΠΕ11
ΠΕ60
(Ανακοινοποιημένος) ΠΕ60ΕΑΕ
(Ανακοινοποιημένος) ΠΕ70
(Ανακοινοποιημένος) ΠΕ70ΕΑΕ
(Ανακοινοποιημένος) ΠΕ79.1
ΠΕ86
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ για την υποστήριξη της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» MIS: 5070654

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνέχεια...

Προσωρινός πίνακας των ΕΒΠ που αιτούνται βελτίωση θέσης σύμφωνα με την εγκύκλιο 31271/18-3-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα των ΕΒΠ, που αιτούνται βελτίωση θέσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 31271/18-3-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ και τη διευκρίνηση επί της εγκυκλίου 32496/22-3-2021. Για να ανοίξετε τον πίνακα πατήστε εδώ.
Περίοδος ενστάσεων (μέσω email  μέχρι την Πέμπτη 8/04-2021...
Συνέχεια...

Διευκρίνιση για την εγκύκλιο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 18/3 έως και τις 26/3. ΕΕΠ-ΕΒΠ Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων (ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ)
Αίτηση μετάθεσης
Αίτηση βελτίωσης θέσης
Βεβαίωση υπηρεσίας
ΕΕΠ: οργανικά κενά ανά ΚΕΣΥ (18-3-21)
ΕΕΠΕΒΠ: οργανικά κενά ανά περιοχή & ΣΜΕΑΕ (18-3-21)
email υπηρεσιών
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

10-3-21_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2021-22
Συνέχεια...
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης