Κατηγορία: Διοικητικά Θέματα

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αιτούντων βελτίωσης θέσης εντός περιοχής για υποβολή δήλωσης προτίμησης

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες,  στο e-mail: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΟΡΙΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΕΕΠ-ΕΒΠ-2022-23
Οργανικά κενά ΕΒΠ έτους 2023
ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Συνέχεια...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – Πρόσκληση δήλωσης υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Π.Ε. Ηρακλείου

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι έχουν οργανική θέση στις σχολικές μονάδες στις οποίες προκύπτουν υπεραριθμίες, να συμπληρώσουν, θετικά ή αρνητικά,  από την Τετάρτη 24/05/2023 και ώρα 08:00 ως τη Δευτέρα 29/05/2023 και ώρα 23:59, ηλεκτρονικά, την...
Συνέχεια...

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. 50316/Ε1/4–5–2023 (ΦΕΚ 11/τ. ΑΣΕΠ/ 5–5–2023, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ–62Χ) υπουργικής απόφασης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80,...
Συνέχεια...

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών και Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Εγκύκλιος για τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 125 του ν. 4926/2022 (Α ́ 82)

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο