Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Ιούνιος 2015

Ιούνιος 2015
Συνέχεια...

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Απρίλιος 2015

Απρίλιος 2015
Συνέχεια...

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Μάρτιος 2015

Μάρτιος 2015
Συνέχεια...

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Φεβρουάριος 2015

Φεβρουάριος 2015
Συνέχεια...

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Ιανουάριος 2015

Ιανουάριος 2015
Συνέχεια...

Επικαιροποιημένες οδηγίες του Ι.Ε.Π. για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διεξαγωγής έρευνας σε σχολεία A/θμιας Εκπ/σης

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Εγκύκλιος
Η αίτηση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.etwinning.gr/survey/index.php/464983/lang-el
Συνέχεια...

Ενημέρωση για Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής- Τεχνολογίες Μάθησης”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΔΠΜΣ-1
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο