Επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπ/κούς των πράξεων “Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Ν.Τ. & Ψηφ.Εκπ.Υλικού”

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Διήμερο Σεμινάριο ΚΠΕ-Αρχανών: Ταξιδεύοντας με το νου και την ψυχή… για ένα Αειφόρο τουρισμό

  Σχετική αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο υποβάλλεται για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου διαδικτυακά στον ιστότοπο:
 
http://goo.gl/j2RljY
Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων διαδικτυακά: Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς της Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στο Πλαίσιο Διεξαγωγής της Γ΄ Φάσης Επιμόρφωσης και Διαρκούς Υποστήριξης Εκπαιδευτικών

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Διεξαγωγή ψηφοφορίας για το Διαγωνισμό Comic του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο « Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα στο σχολείο»

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Εγκύκλιος υλοποίησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής και Γενικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων & Εκπ/ών Ειδικής Αγωγής, στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών…”

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο