Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Θέματα

4η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για χορήγηση άδειας υπερωριακής απασχόλησης για προγράμματα κατ’ οίκον διδασκαλίας(ανακοινοποίηση στο ορθό)

Λήψη συνημμένου
  Αίτηση-κατ-οίκον
Συνέχεια...

Ενότητες Σχολικών Μονάδων Συμβούλων Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηρακλείου

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ.351.1/11/4868/Ε3/17-01-2023 Πρόσκλησης του Τμήματος Δ’ Στελεχών Π.Ε & Δ.Ε. της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε & Δ.Ε.  του ΥΠΑΙΘ και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ.351.1/7/2692/Ε3 (ΦΕΚ 65/τΑ΄/12-01-2023) Υπουργική Απόφαση, σας...
Συνέχεια...

Δελτίο Τύπου για εξετάσεις ενηλίκων σχετικά με την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου

Λήψη Συνημμένου
 
Συνέχεια...

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.) / B’ ΚΥΚΛΟΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσιεύθηκε...
Συνέχεια...

Ανακοινοποιημένη Τροποποίηση Προκήρυξης με θέμα: «Πλήρωση θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντή Πρωτοβάθμιας και Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης»

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο