Το Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου  με την  29η/1-10-2020 Πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4547/2018 (Α΄102)

ανακοινώνει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα για να συμμετέχουν στη

διαδικασία επιλογής  Δντή – Δ/ντριας του 6/θέσιου Δ.Σ. Βιάννου της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου.

 

Ενστάσεις γίνονται δεκτές 

από την Πέμπτη 1 -10-2020 έως και τη  Δευτέρα 5-10-2020 και ώρα 12:00

στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου  αυτοπροσώπως

ή με e-mail με σκαναρισμένη υπογραφή στο mail@dipe.ira.sch.gr  ή με

φαξ στο 2810372644 .

Πατήστε εδώ για τον πίνακα.