Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αιτούντων βελτίωσης θέσης εντός περιοχής για υποβολή δήλωσης προτίμησης

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες,  στο e-mail: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΟΡΙΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΕΕΠ-ΕΒΠ-2022-23
Οργανικά κενά ΕΒΠ έτους 2023
ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Συνέχεια...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – Πρόσκληση δήλωσης υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Π.Ε. Ηρακλείου

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι έχουν οργανική θέση στις σχολικές μονάδες στις οποίες προκύπτουν υπεραριθμίες, να συμπληρώσουν, θετικά ή αρνητικά,  από την Τετάρτη 24/05/2023 και ώρα 08:00 ως τη Δευτέρα 29/05/2023 και ώρα 23:59, ηλεκτρονικά, την...
Συνέχεια...

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. 50316/Ε1/4–5–2023 (ΦΕΚ 11/τ. ΑΣΕΠ/ 5–5–2023, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ–62Χ) υπουργικής απόφασης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80,...
Συνέχεια...

«Διαβίβαση Ανακοινώσεων-Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)»

Σας κοινοποιούμε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία: Α) την υπ΄ αρ. 19507/03-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΟ6ΟΞΛΔ-4ΓΘ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 04/04/2023...
Συνέχεια...

ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Σας κοινοποιούμε τις εγκυκλίους για τις αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχολικού έτους 2023-24. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ
Εγκύκλιος ΕΕΠΕΒΠ Αποσπάσεις φορείς_Ψ5ΜΟ46ΜΤΛΗ-ΜΔ4
Επίσης κοινοποιούμε και μεμονωμένο αρχείο της...
Συνέχεια...

«Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)» ​

Τελικός αναμορφωμένος Πίνακας_4.042023
Συνέχεια...

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Π.Ε. Ηρακλείου

Απόφαση_συγκρότησης_Τοπικού_Συμβουλίου_Επιλογής_Δ.Π.Ε._Ηρακλείου_(9ΦΜΘ46ΜΤΛΗ_ΛΗΚ)
Απόφαση_αντικατάστασης_μελών_Τ.Σ.Ε._Π.Ε._Ηρακλείου
Συνέχεια...

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

  Σας κοινοποιούμε το έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ για το έτος 2023. Αιτηση για αμοιβαία μετάθεση 2023
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του π.δ. 50/96 (45Α’)...
Συνέχεια...

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Σας κοινοποιούμε τις αποφάσεις μεταθέσεων Γενικής  και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης προς ενημέρωση σας.   Απόφαση Μεταθέσεων σε Διαπολιτισμικα Σχολεία 2023 Ψ34Β46ΜΤΛΗ-ΨΧ3
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 9Χ7Ω46ΜΤΛΗ-Θ2Κ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΑΕ 9ΕΜΧ46ΜΤΛΗ-ΙΣ6
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο