Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης προτίμησης α) μετατιθέμενων, β) αιτούντων βελτίωσης θέσης εντός περιοχής, γ) νεοδιόριστων , δ) μεταταχθέντων , μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ε.Β.Π.

Οι δηλώσεις προτίμησης πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες,  στο e-mail: έως τη Δευτέρα 23/05/2022 και ώρα 14:00. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Συνέχεια...

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ για το σχολικό έτος 2022-2023

Εγκύκλιος για Αποσπάσεις σε φορείς μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αίτηση
Συνέχεια...

Προσωρινός πίνακας μορίων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 18769/Ε4/18-2-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα μορίων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 18769/Ε4/18-2-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ενστάσεις θα υποβάλλονται από 5/5/22 έως 9/5/2022 και ώρα 23:59 στο email: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ...
Συνέχεια...

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας,ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60 ΕΑΕ-Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86-Πληροφορικής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου

Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ
Για να δείτε τα Οργανικά κενά Γενικής Αγωγής πατήστε παρακάτω: ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ05-ΠΕ07
ΠΕ06
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ79
ΠΕ91
Σύμφωνα με την Απόφαση 86233/Δ1/15-7-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον πίνακα οργανικών θέσεων του...
Συνέχεια...

Γνωστοποίηση οριστικών μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου.

Γνωστοποιούμε τον οριστικό  πίνακα μορίων αιτούντων βελτίωση-οριστική τοποθέτηση, εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91.01-ΠΕ91.02, 2021-2022 όπως διαμορφώθηκε κατόπιν των αποφάσεων 31159/Ε2/18-3-22 (Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή έτους 2022) και 31146/Ε2/18-3-2022 (Μεταθέσεις...
Συνέχεια...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Δείτε το έγγραφο εδώ.
Συνέχεια...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2022-2023

Δείτε την πρόσκληση εδώ
Συνέχεια...

Οριστικός πίνακας μορίων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 18769/Ε4/18-2-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μορίων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 18769/Ε4/18-2-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022
 
Συνέχεια...

Αιτήσεις για Αμοιβαία Μετάθεση Εκπαιδευτικών Π.Ε. έτους 2022

Σύμφωνα με την 144421/Ε2/11-11-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022”, για τις αμοιβαίες μεταθέσεις ισχύουν τα παρακάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν...
Συνέχεια...

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022

Μεταθέσεις Γενικής 2022
Μεταθέσεις Διαπολιτισμικών 2022
Μεταθέσεις Ειδικής (ΣΜΚΔ001) 2022
Μεταθέσεις Ειδικής (ΣΜΕΑΕ003) 2022
Συνέχεια...