Ανάληψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών με την έναρξη του διδακτικού έτους 2021-2022

Για να ανοίξετε το έγγραφο πατήστε εδώ
Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Μονίμων Εκπαιδευτικών
 
Συνέχεια...

Πίνακας προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε. και Ειδικά Σχολεία)

Για να ανοίξετε τον πίνακα πατήστε εδώ
.
Συνέχεια...

Οριστικοί πίνακες κατάταξης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05,ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ91

Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση του και αφού εξέτασε τις ενστάσεις των  νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης όλων των ειδικοτήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ50/96 και ΠΔ144/97). ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ60 (Ανακοινοποίηση)
ΠΕ70...
Συνέχεια...

Πρόσκληση για δήλωση προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05,ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ91

Καλούνται όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί  της   Π.Ε. Ν Ηρακλείου, αφού μελετήσουν τους επισυναπτόμενους  πίνακες με τα λειτουργικά κενά και τις σειρές κατάταξης, να υποβάλουν ηλεκτρονικά  δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης.  Προθεσμία υποβολής από σήμερα 20/08/201 έως και την Τρίτη 24/08/2021 και...
Συνέχεια...

Λειτουργικά κενά ΠΕ60 και ΠΕ70 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Ηρακλείου.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου ολοκλήρωσε την καταγραφή και επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών ΠΕ60 και ΠΕ70 προκειμένου να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν το ηλεκτρονικό σύστημα σύστημα για τις δηλώσεις προτίμησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής-επικαιροποίησης των...
Συνέχεια...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Καλούνται όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. Ηρακλείου  όπως συμπληρώσουν  ηλεκτρονικά τη φόμα στοιχείων κατάταξης πατώντας εδώ.
Αυτή η φόρμα συμπληρώνεται από όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Ηρακλείου με σκοπό τη δημιουργία πίνακα κατάταξης, προκειμένου η υπηρεσία να...
Συνέχεια...

Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας για πρόσθετα στοιχεία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί (ακόμα και αυτοί που δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ακόμα)  να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα με τα  πρόσθετα στοιχεία τα οποία θα διευκολύνουν τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει η υπηρεσία για τη μισθοδοσία, την...
Συνέχεια...

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΦΕΚ 1818Γ/10.08.2021)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1818Γ/10.08.2021 οι διοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί, οφείλουν να παρουσιαστούν στους Διευθυντές/Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκομωσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως! Επομένως η...
Συνέχεια...

Πίνακες προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86

Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου με την 13η/06-08-2021 Πράξη,  ολοκλήρωσε τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης –  αποσπάσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79 και ΠΕ86, που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ /ΠΥΣΔΕ και όσων αιτήθηκαν απόσπασης...
Συνέχεια...
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης