Εισαγωγική Επιμόρφωση-Τροποποίηση της αριθμ. 143616/Ε3/18-11-2022 Υπουργικής Απόφασης

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία. σχέδιο για τροπ Υ.Α
ΦΕΚ 6475_τΒ_Τροποποίηση ΥΑ Εισαγωγικής
143616 Ε3 18 11 2022 Β 5939
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ.

ΩΥΜ946ΜΤΛΗ-61Θ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ
Συνέχεια...

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 14 – Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική πρόσκληση_ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ
Συνέχεια...

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται μετάθεση με εξειδίκευση στην Ελληνική Νηματική Γλώσσα των κωφών και στην Γραφή braiile των τυφλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23_signed
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΜΕ ΕΝΓ,ΕΓΒ 2022-23 – Αντιγραφή
Συνέχεια...
Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ_Υπενθύμιση για έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών_ΠΥΜ για την Προκήρυξη Διεθυντών Σχολικών Μονάδων

Για τον καλύτερο προγραμματισμό και για να μπορέσει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου να ανταποκριθεί στα αιτήματα για την έκδοση Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) παρακαλούμε οι σχετικές αιτήσεις έκδοσης ΠΥΜ να ζητηθούν άμεσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν συμπληρωμένη την παρακάτω...
Συνέχεια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ_ΟΡΘΟ
Συνέχεια...

“Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντριών/ντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου”

Για την Προκήρυξη ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο: 9Ζ1Β46ΜΤΛΗ-Ρ5Κ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2022
Για  τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Φ.361.22 _6_149788_Ε3_02-12-2022 Υ.Α.
Συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που ανήκουν οργανικά...
Συνέχεια...

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2022-2023

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή ,σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ, με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα κωφών και στη γραφή braille των τυφλών, για το σχολικό έτος 2022-2023 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022- 2023
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ...
Συνέχεια...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται μετάθεση με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα κωφών και στη γραφή braille των τυφλών, για το σχολικό έτος 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση: από 5/12/2022 έως...
Συνέχεια...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή ,σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ, με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα κωφών και στη γραφή   braille   των τυφλών, για το σχολικό έτος  2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση:...
Συνέχεια...