Καλούνται όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. Ηρακλείου  όπως συμπληρώσουν  ηλεκτρονικά τη φόμα στοιχείων κατάταξης πατώντας εδώ.

Αυτή η φόρμα συμπληρώνεται από όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Ηρακλείου με σκοπό τη δημιουργία πίνακα κατάταξης, προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες της τοποθέτησης.
(Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί ακόμα και από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν αναλάβει ακόμα υπηρεσία, αλλά πρόκειται να αναλάβουν το επόμενο διάστημα κάνοντας χρήση των παρατάσεων που τους δόθηκε).
Προθεσμία υποβολής από σήμερα 13/08/2021 έως την Τρίτη 17/08/2021 και ώρα 10:00π.μ