Λήψη συνημμένων για Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλους φορείς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων στο προσφυγικό ζήτημα, προκηρύσσουν Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας για το σχολικό έτος 2014-2015. Το θέμα του φετινού Διαγωνισμού είναι: «Η ιστορία του Αζίζ. Αν ήσουν εσύ στη θέση του…»
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία και στην Ε’ και ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της χώρας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 27 Απριλίου 2015 μέχρι και 5 Ιουνίου 2015 κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όχι ως κατ’ οίκον εργασία.
Οι Διευθυντές/Προιστάμενοι των σχολικών μονάδων, αφού συγκεντρώσουν τις εργασίες των μαθητών/τριών, θα τις αποστείλουν συγκεντρωτικά (με αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής στο φάκελο μέχρι 5 Ιουνίου 2015) απευθείας στα Γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Ταγιαπιέρα 12, 115 25, Αθήνα (υπ’ όψιν κας Εύας Σαββοπούλου). Συνοδευτικά μαζί με τα έργα που θα επιλεγούν, θα αποσταλεί και κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μαθητών/τριών την πλήρη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σχολείου τους.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στα συνημμένα έγγραφα καθώς και στις ιστοσελίδες www.unhcr.gr , www.1againstracism.gr και www.unhcr.org .
Για τυχόν απορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (κα. Νάνου, κα. Σαββοπούλου, τηλ. 210-6756801, 210- 6726462-3)