Αίτηση

Ερωτηματολόγιο

Κατάλογος Σεμιναρίων

Ημερολόγιο Σεμιναρίων

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί Π.Ε.05 (Γαλλικής) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη διεξαγωγή του εξής επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας 6 ωρών στο 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου την

Κυριακή 24 Μαΐου (9.00-15.00) με θέμα:

«Από την διστακτικότητα στην δεξιότητα: αφομοιώνοντας τις τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση»

(De la réTICEnce à la compétence : sapproprier la recherche dinformations en ligne et les outils Tice),

με επιμορφώτρια την κ. Τσιχλή.

Το εν λόγω σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης καθηγητών γαλλικής γλώσσας που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και έχει λάβει την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας δυνάμει των υπ. αρ.97112/Γ2/18-7-13 και 171790/Γ2/22-10-2014 εγγράφων του.

Το Πρόγραμμα  απευθύνεται σε όλους τους καθηγητές ΠΕ 05 Γαλλικών, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και παρέχεται δωρεάν στα μέλη του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας (APF fu Grèce).

Σας επισυνάπτουμε τον κατάλογο του προγράμματος, την αίτηση εγγραφής και ένα ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες σχετικά με τις δεξιότητες τους σε επίπεδο ηλεκτρονικών υπολογιστών.