Από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι και για τη σχολική χρονιά 2018-19 συνεχίζεται η υλοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Μια γιορτή στο παλάτι», για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη (09:00-11:00). Σε κάθε
πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν αυστηρά έως εικοσιπέντε (25) μαθητές, συνοδευόμενοι από
τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό.
Οι κρατήσεις των ενδιαφερόμενων γίνονται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα 2810279059, 2810279062, 2810279069, από 10.00-13.00 (υπεύθυνοι προγράμματος :Κ. Αθανασάκη, Δ. Μανιδάκης, Μ.Κυρίμη).

 

Λήψη συνημμένου