Λήψη Συνημμένου

Σας κοινοποιούμε το υπ. αρ. Αρ. Πρωτ. 174383/Γ7 του ΥΠΑΙΘ/ΣΕΠΕΔ με θέμα: «Καθηκοντολόγιο Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων»