Σας κοινοποιούμε το υπ. αριθμών 172670/Γ7 έγγραφο ΥΠΑΙΘ/ΣΕΠΕΔ με θέμα:

Διευκρίνιση ως προς την Εγκύκλιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής σταδιοδρομίας, eTwinninig και ERASMUS+ για το σχολικό έτος 2014-5).

Επισημαίνεται ότι η αναφορά που γίνεται: “προθεσμία υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης παρατείνεται μέχρι 31/10/2014” αφορά μόνο τα προγράμματα eTwinning, τα οποία υποβάλλονται στην πλατφόρμα http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm

Γενικά για τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων δεν έχει δοθεί, από το ΥΠΑΙΘ/ΣΕΠΕΔ, καμία παράταση, ως προς την ημερομηνία υποβολής τους 

(βλπ σχ.  https://dipeira.gov.gr/portal/index.php/sxolikes-drasthriothtes/2390-141016sxedia)

Λήψη συνημμένου