Λήψη Συνημμένου

Προσκαλούμε όλες/όλους τις/τους εκπαιδευτικούς του 34ου & 40ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου, Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Ευθύνης της ΣΕΕ ΠΕ70, 5ης Ενότητας Ηρακλείου-Ρεθύμνου Βιδάκη Ειρήνης, σε επιμορφωτική ημερίδα, που συνδιοργανώνεται με τη ΣΕΕ Εκπ/σης για την Αειφορία Φιλιππάκη Αμαλία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, με θέμα: «Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολικό Περιβάλλον:
Πρόληψη και Αντιμετώπιση»
Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 στο 40ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, από 8:00 έως 14:00 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.