ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ:

9:00-9:20 έλεγχος δικαιολογητικών

9:30 60μ αγ.προκριματικός, Μπαλάκι αγ.-κορ.,Άλματα(μήκος και ύψος) αγ-κορ.,

10:00 60μ κορίτσια

10:30 600μ κορίτσια τελικές σειρές

10:45 1000μ αγόρια τελικές σειρές

11:00 60 μ. αγόρια -κορίτσια τελικός

11:15 150 μ. αγόρια κορίτσια τελικές σειρές