Λήψη Συνημμένου

             Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί της 19ης  Περιφέρειας να συμμετάσχουν σύμφωνα με το κάτωθι ημερήσιο πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα. Η παρουσία αυτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ κατά την ημέρα προσέλευσης τους στον τόπο του σεμιναρίου δεν θα λειτουργήσει το νηπιαγωγείο. Αλλαγή ημερομηνίας παρακολούθησης επιτρέπεται λόγω ειδικών λόγων, κατόπιν συνεννόησης.

            Τα Σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν περιορισμένος αριθμός φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Τμημάτων Ψυχολογίας, των δυο τελευταίων εξαμήνων και απόφοιτοι αδιόριστοι, κατόπιν δήλωσης συμμετοχής στην αρμόδια Σχολική Σύμβουλο στην εξής διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου: ndelikanaki@gmail.com

            Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.