Σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών, έχει αποσταλεί mail στις σχολικές μονάδες με σχετικές οδηγίες.