Το αντίτιμο της εισόδου κάθε μαθητή/τριας εξαρτάται από το αριθμό και το είδος των προγραμμάτων που θα παρακολουθήσουν.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2810 282740

Εκπαιδευτικά προγράμματα ΜΦΙΚ