Κατηγορία: Σημαντικά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΘΜΙΑΣ & ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Άμεσος έλεγχος Σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι τις 2 επόμενες ημέρες, κλιμάκια των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, θα επισκεφτούν τα παρακάτω Σχολεία προκειμένου να ελέγξουν την ασφάλεια και τη στατική επάρκεια. Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊσταμένες να μεριμνήσουν ώστε τα Σχολεία να...
Συνέχεια...

Λειτουργία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι μετά την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου για αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την Τρίτη 28-09-2021 και την Τετάρτη 29-09-2021, ενεργοποιείται άμεσα η λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλες τις σχολικές μονάδες, όπου...
Συνέχεια...

Ενημέρωση για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών

1. Με την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων στη σχολική μονάδα και την προσκόμιση των δικαιολογητικών (παρ.8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων(Β’ 3344), οι διευθυντές/προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων δηλώνουν αμελλητί στο ενιαίο πληροφοριακό...
Συνέχεια...

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-2022

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών
Οδηγίες Πρόσληψης Δικαιολογητικά πρόσληψης
Νέο ενημερωτικό
Έντυπα Πρόσληψης Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού-διδακτορικού τίτλου ΠΥΣΕΕΠ
Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΠΥΣΕΕΠ
Αίτηση έγκρισης απασχόλησης σε δημόσιο φορέα με αμοιβή
Αίτηση-άδειας-άσκησης-ιδιωτ.έργου
Υπεύθυνγ...
Συνέχεια...

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2021-2022

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών
Οδηγίες Πρόσληψης Δικαιολογητικά πρόσληψης
Έντυπα Πρόσληψης Υπεύθυνη δήλωση αναπληρωτών
Υπεύθυνη δήλωση ”δεν έλαβα σύνταξη”
Δελτίο Απογραφής
Αίτηση αναγνώρισης προυπηρεσίας
Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακών
 
Συνέχεια...
12
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης