Σχετ. εγκύκλιοι:  η με αρ. 39109/Ε3/19-3-2020 & η με αρ.  41410/Ε3/30-3-2020

  • Παρακαλούμε για τη διαδικασία της υποβολής αίτησης παραίτησης όπως αυτή περιγράφεται στις σχετικές εγκυκλίους, να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα ώστε η υποβολή της  Υπεύθυνης Δήλωσης – Αίτησης παραίτησης στη  Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου να γίνει  ηλεκτρονικά,  στην διεύθυνση mail@dipe.ira.sch.gr.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης στην Υπηρεσία μας μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά  στα τηλ.: 2810529333 (κα Λιοντάκη) ή στο 2810 529300.
  • Μετά την υποβολή της Υπ. Δήλωσης – Αίτησης στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου, αυτή θα σας αποσταλεί σκαναρισμένη και πρωτοκολλημένη. Αν τυχόν  δεν την  έχετε λάβει έως τις 10 Απριλίου θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την Υπηρεσία μας. Η αρμόδια υπάλληλος θα επικοινωνήσει για τα απαραίτητα δικαιολογητικά μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.
  • ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ