Ανακοίνωση σχετικά με τη προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ70 (Δασκάλων)

Ανακοίνωση
Κενά ΠΕ60
Κενά ΠΕ70
Κενά ΣΜΕΑΕ
Σύστημα υποβολής αιτήσεων
Συνέχεια...

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλ. ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) & ΠΕ70 (Δασκάλων), σε λειτουργικά κενά

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που μετατάχθηκαν από την Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Αύγουστος 2015

Αύγουστος 2015
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Υποβολή δήλωσης λειτουργικής υπεραριθμίας

Ανακοίνωση για δήλωση υπεραριθμίας
ΠΕ70
ΠΕ60
Πίνακας ομάδων και όμορων ομάδων σχολείων
Υπεράριθμοι
Υπεύθυνη Δήλωση
Αίτηση-δήλωση υπεραριθμίας
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο