Γενικά
Δημοτικά Σχολεία

Οδηγίες για την έκδοση αποτελεσμάτων – προαγωγή των μαθητών

Ενέργειες έναρξης σχολικού έτους 2022-23

Ενέργειες έναρξης σχολικού έτους 2021-22

Ενέργειες έναρξης σχολικού έτους (Ιούνιος)

Ενέργειες έναρξης 2018-19 (Σεπτέμβριος 2018)
Ενέργειες έναρξης 2018-19 (Ιούνιος 2018)
Ενέργειες Έναρξης Σχ.Έτους

Πώς ανατίθεται η Διατροφική Αγωγή στους εκπαιδευτικούς του ολοήμερου
Εισαγωγή Μαθητή (Νέα Εγγραφή)
Εισαγωγή Μαθητή (Από Νηπιαγωγείο)
Επαναφοίτηση μαθητή

Ονομασία Τμημάτων

Κατανομή μαθητών σε τμήματα

Αναθέσεις Μαθημάτων
Έλεγχος Αναθέσεων

Συνδιδασκαλίες & Αναθέσεις σε Ολιγοθέσια (1, 2, 3/θέσια) ΚΑΙ 4/θέσια, 5/θέσια
Συνδιδασκαλίες πολυταξικών ομάδων ολοήμερου προγράμματος

Τμήμα Πρωινής Ζώνης

Έκδοση αποτελεσμάτων & εκτύπωση τίτλων

Έκδοση Αποτελεσμάτων (Οδηγός MySchool)
Ενημερωτικό μήνυμα MySchool
Έλεγχοι προόδου
Κλίσεις ονομάτων
Εκτύπωση τίτλων
Επεξεργασία εγγράφων

Νηπιαγωγεία
Επίσημοι οδηγοί ομάδας MySchool
Αιτήματα προς Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου για θέματα προσωπικού

Η διεύθυνση στην οποία μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματα σας είναι:

Υποστήριξη MySchool

Επιλέγετε ‘Υποβολή Αιτήματος’ και στη συνέχεια εισάγετε το όνομα & το email του Σχολείου, την κατηγορία του αιτήματός σας και τέλος μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος.

Σημειώνουμε ότι:

  1. Τα αιτήματα που υποβάλλετε πρέπει να αφορούν μόνο σε τοποθετήσεις, διαθέσεις, μετακινήσεις εκπ/κών καθώς και αλλαγής υποχρεωτικού ωραρίου. Για θέματα που αφορούν σε εγγραφές μαθητών, κατανομή σε τμήματα κλπ. πρέπει να απευθύνεστε στην ομάδα υποστήριξης του MySchool (τηλ. 8012008040).
  2. Όλες οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται από εμάς. Οι αναπληρωτές τοποθετούνται στο MySchool μερικές ημέρες μετά την τοποθέτησή τους στα σχολεία.
  3. Στην περίπτωση που υπάρχουν μετακινήσεις μεταξύ συστεγαζόμενων σχολείων, παρακαλούμε να αναγράφετε το ον/μο, το ΑΜ και ΤΙΣ ΩΡΕΣ που θα διδάσκει ο εκπ/κός στο άλλο σχολείο προκειμένου να προβούμε στη μερική διάθεσή του.