Η Διεύθυνση

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ένας μεγάλος εκπαιδευτικός φορέας που λειτουργεί ως οργανωτικό και διοικητικό παράρτημα του Υπουργείου Παιδείας στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης. Έχει την ευθύνη για 350 σχολεία στην περιοχή του Ηρακλείου, πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης, και πάνω από 3000 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.

Ο κύριος ρόλος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εφαρμογή, η συμπλήρωση και ο συντονισμός των πολιτικών εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίζεται σε πέντε τμήματα. Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εργάζονται αυτή τη στιγμή περίπου 60 υπάλληλοι, σε όλα τα τμήματα. Διοικείται από τον κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκη ο οποίος υπηρετεί ως Διευθυντής της Διεύθυνσης καθώς και Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Η σελίδα μας

Η σελίδα της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου αναπτύχθηκε σε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού λογισμικού (WordPress CMS) και προσφέρει μεταξύ άλλων:

  • Εύκολη και γρήγορη πλοήγηση στις θεματικές κατηγορίες των δημοσιεύσεων μέσω ξεχωριστού μενού.
  • Αρχική σελίδα με κατηγοριοποιημένη πληροφορία
  • Προσαρμογή ανάλογα με τη συσκευή θέασης (H/Y, tablet, κινητό) (responsive).
  • Εύκολη αναζήτηση με αυτόματη συμπλήρωση.

Καλή περιήγηση!

Σχεδίαση – ανάπτυξη: Τμήμα Δ’ – Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών