Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2022, 09:46 ΠΜ (EEST)

Μόνιμοι

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – 05/2023

Ενημέρωση για άδειες μονίμων – υποβολή στο MySchool

Αιτήσεις
Χορηγήσεις

 

 

 

 

Εγκύκλιοι – Ενημέρωση