Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Archives for Ανακοινώσεις

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου για τους κλάδους ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ60ΕΑΕ (Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής), ΠΕ70 (Δασκάλων) και ΠΕ70ΕΑΕ (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής) για το διδακτικό έτος 2024-25

Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου με την 21η/23-07-2024 Πράξη του τοποθετεί τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με βάση τους παρακάτω πίνακες: Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11…
Continue Reading

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025, με σκοπό την πρόσθετη μικτή εξ αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους/ τις ενδιαφερόμενους/ες, από Παρασκευή 19/7/2024 (ώρα 13:00) έως και Τετάρτη 14/8/2024 (ώρα 15:00), ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί στην…
Continue Reading

Επαναπροκήρυξη Θέσεων Διευθυντών στο 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας και 8ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

6Κ2346ΝΚΠΔ-0Ψ7 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΟΥΛ 2024
Continue Reading

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης στο Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θητεία τετραετούς διάρκειας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων και καλεί όποιον/α επιθυμεί και είναι δικαιούχος, να υποβάλει αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά από…
Continue Reading

Ανακοινοποίηση στο Ορθό: Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών Δασκάλων (ΠΕ70), Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ70ΕΑΕ), Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής (ΠΕ60ΕΑΕ), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) & Αγγλικών (ΠΕ06) σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Ηρακλείου για το διδ. έτος 2024-2025

16-07-2024: Ανακοινοποιούνται οι ακόλουθοι Πίνακες: Πίνακες λειτουργικών υπεραριθμιών ΠΕ70 & ΠΕ60 σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Ηρακλείου για το διδακτικό έτος 2024-2025, λειτουργικών κενών ΠΕ70, λειτουργικών κενών ΠΕ60, λειτουργικών κενών ΠΕ11,…
Continue Reading

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5224/01-07-2024 (ΑΔΑ: 604ΓΟΞΛΔ-Κ5Λ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως Τρίτη, 16-07-2024 στις 14:00 Διαβάστε όλη την ανακοίνωση πατώντας εδώ
Continue Reading

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων μελών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2024-2025

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων μελών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2024-2025. Προθεσμία…
Continue Reading

Επαναπροκήρυξη- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων (2/θ και 3/θ) Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

6ΞΨ846ΝΚΠΔ-Ζ1Υ Αίτηση υποψήφιων Προϊσταμένων Νγειων & Δ. Σχολείων. Υπεύθυνη Δήλωση
Continue Reading

Επαναπροκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

  6Δ5Χ46ΝΚΠΔ-Λ64 Αίτηση υποψήφιων Υποδιευθυντών_ντριών Υπεύθυνη Δήλωση
Continue Reading

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών & διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ι.Ε.Π.

Ανακοινώνουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 76047/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Ανακοινοποίηση στο ορθό της ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών…
Continue Reading
Μετάβαση στο περιεχόμενο