Κατηγορία: Σημαντικά

Archives for Σημαντικά

Ανακοινοποίηση στο Ορθό: Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών Δασκάλων (ΠΕ70), Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ70ΕΑΕ), Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής (ΠΕ60ΕΑΕ), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) & Αγγλικών (ΠΕ06) σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Ηρακλείου για το διδ. έτος 2024-2025

16-07-2024: Ανακοινοποιούνται οι ακόλουθοι Πίνακες: Πίνακες λειτουργικών υπεραριθμιών ΠΕ70 & ΠΕ60 σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Ηρακλείου για το διδακτικό έτος 2024-2025, λειτουργικών κενών ΠΕ70, λειτουργικών κενών ΠΕ60, λειτουργικών κενών ΠΕ11,…
Continue Reading

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων μελών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2024-2025

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων μελών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2024-2025. Προθεσμία…
Continue Reading

Επαναπροκήρυξη- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων (2/θ και 3/θ) Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

6ΞΨ846ΝΚΠΔ-Ζ1Υ Αίτηση υποψήφιων Προϊσταμένων Νγειων & Δ. Σχολείων. Υπεύθυνη Δήλωση
Continue Reading

Επαναπροκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

  6Δ5Χ46ΝΚΠΔ-Λ64 Αίτηση υποψήφιων Υποδιευθυντών_ντριών Υπεύθυνη Δήλωση
Continue Reading

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών & διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ι.Ε.Π.

Ανακοινώνουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 76047/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Ανακοινοποίηση στο ορθό της ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών…
Continue Reading

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2024-2025

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Continue Reading

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Πρόσκληση υποψηφίων εγγεγραμμένων στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση με επιλογή θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Πρόσκληση υποψηφίων αξιολογικού πίνακα ΔΠΕ Ηρακλείου για κενούμενη θέση Δντή 8ου Πειραματικού ΔΣ Ηρακλείου
Continue Reading

Ανακοινοποίηση προκήρυξης διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα

Ανακοινοποίηση_6Η7Χ46ΝΚΠΔ-ΞΝΕ_03_07_2024
Continue Reading

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_4_ΕΤΕΣ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ_604ΓΟΞΛΔ-Κ5Λ
Continue Reading

Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου μετά από Επαναπροκήρυξη

ΨΠΔΦ46ΝΚΠΔ-ΠΟΧ ΑΝΑΦΟΡΑ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ_ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Continue Reading
Μετάβαση στο περιεχόμενο